Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nostryfikacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nostryfikacja

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku UJ prowadzi postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych na podstawie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877). (PDF)

Dokumenty określające przepisy dotyczące opłaty za postępowanie nostryfikacyjne:

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 lipca 2020 roku w sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty (PDF)

Komunikat wydziałowy nr 2/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą. (PDF)

 

Pliki do pobrania
docx
Wniosek - nostryfikacja - doktorat