Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku

Rada dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zgodnie z postanowieniami Statutu UJ, do zadań rady dyscypliny należy między innymi nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie, nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego i uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie.

Rada dyscypliny bierze także udział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz współpracuje w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gronostajowa 3a, p. 2.07
30-387 Kraków
Telefon: 12 664 4352
Gronostajowa 3a, p. 2.07
30-387 Kraków
Informacje kontaktowe

Adres: Gronostajowa 3a, p. 2.07, 30-387 Kraków

Telefon: 12 664 4352

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres do Korespondencji

Dziekanat Wydziału Geografii i Geologii
Rada Dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku
ul. Gronostajowa 3a, p. 2.07
30-387 Kraków

 

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Marek Drewnik

Dyżury: 

poniedziałki i środy w godz. 9.00-10.00
(pokój 2.28, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków)

Przesunięcia i odwołania dyżurów są ogłaszane na stronie:
https://denali.geo.uj.edu.pl/ogloszenia.php?temat=U&menu=5

 

Zastępca Przewodniczącego 

Dr hab. Michał Gradziński

 

Sekretariat

mgr inż. Katarzyna Woźnica-Hofman

E-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
Tel.: 12 664 43 52