Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku

Rada dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zgodnie z postanowieniami Statutu UJ, do zadań rady dyscypliny należy między innymi nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie, nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego i uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie.

Rada dyscypliny bierze także udział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz współpracuje w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gronostajowa 3a, p. 2.07
30-387 Kraków
Telefon: 12 664 4352
Gronostajowa 3a, p. 2.07
30-387 Kraków
Informacje kontaktowe

Adres: Gronostajowa 3a, p. 2.07, 30-387 Kraków

Telefon: 12 664 4352

Widok zawartości stron Widok zawartości stron